Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LVI sesji zwyczajnej w dniu 27.04.2023

Załączniki