Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LV sesji nadzwyczajnej w dniu 31.03.2023

Załączniki