Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LIV sesji zwyczajnej w dniu 28.02.2023

Załączniki