Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LIII sesji zwyczajnej w dniu 26.01.2023

Załączniki