Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłakowie

Załączniki