Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części nieruchomości położonych w miejscowości Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo

Załączniki