Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Książnik, gmina Miłakowo

Załączniki