Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo

Załączniki