Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-38/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2023 r.

Pozytywne zaopiniowanie prawidłowości planowanej na 2023 r. kwoty długu Gminy Miłakowo.

Załączniki