Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie miasta Miłakowo, na działkach ewidencyjnych 355/23 oraz 355/7, w gminie Miłakowo

Załączniki