Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LII sesji nadzwyczajnej w dniu 29 grudnia 2022 r.

Załączniki