Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LI sesji zwyczajnej w dniu 20 grudnia 2022 r.

Załączniki