Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na L sesji zwyczajnej w dniu 29 listopada 2022 r.

Załączniki