Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLIX sesji nadzwyczajnej w dniu 8 listopada 2022 r.

Załączniki