Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLVIII sesji zwyczajnej w dniu 28 października 2022 r.

Załączniki