Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLVII sesji zwyczajnej w dniu 30 września 2022 r.

Załączniki