Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLVI sesji nadzwyczajnej w dniu 12 sierpnia 2022 r.

Załączniki