Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-352/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2022 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Miłakowo na 2023 r.

Załączniki