Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego

Informujemy, że od 10 listopada 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego przez osoby, które otrzymały dodatek węglowy. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie przy ul. O. Wł. Włodyki 20A

Załączniki