Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-285/22 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 października 2022 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Miłakowo w kwocie 1 800 000,00 zł.

Załączniki