Wersja obowiązująca z dnia

Protokół XLVII sesji zwyczajnej z 30 września 2022 roku

Załączniki