Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego

                                                                                Miłakowo, 12.09.2022 r.
 

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego
transportu zbiorowego.


Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. ze zm.) informuję, że w 2023 roku Gmina Miłakowo,
zamierza dokonać wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych
autobusowych przewozach pasażerskich, w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie
z poniższym opisem:
1) nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Miłakowo
2) określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą
wykonywane przewozy:
Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
w transporcie drogowym, dla n/w sieci komunikacyjnej.
Połączenia komunikacyjne:
Do 270 000 wzkm rocznie.
3) przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
III kwartał 2023 r.

Załączniki