Wersja obowiązująca z dnia

ĆWICZENIA OBRONNE „SIWERT 2022”

W dniach 25-26 sierpnia 2022 r . na terenie Powiatu Ostródzkiego odbędą się ćwiczenia powiatowe „SIWERT 2022", których organizatorem jest Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski.

Tematem tegorocznych ćwiczeń jest „Zgrywanie sił i środków oraz procedur kierowania obronnością na poziomie powiatu w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa. Planowanie i organizowanie współdziałania z elementami Sił Zbrojnych w warunkach realizacji zadań na rzecz obrony ludności w różnych stanach gotowości obronnej państwa”.

W pierwszym dniu ćwiczeń epizod powiatowy będzie odbywał się na terenie miasta Miłakowa. Celem tego etapu ćwiczenia jest koordynacja i zgrywanie działań między wojskami obrony terytorialnej, policją, strażą pożarną, zespołami zarządzania kryzysowego i innymi służbami działającymi na terenie powiatu i gmin. Zadaniem służb jest błyskawiczna i skoordynowana interwencja, która doprowadzi do zneutralizowania zagrożenia, przeszukania i zabezpieczenia obiektu oraz oceny sytuacji i dalszych potencjalnych zagrożeń. W drugim dniu będzie rozwijania akcja kurierska na terenie Powiatu Ostródzkiego. Ćwiczenia mają na celu między innymi doskonalenie procesów decyzyjnych kadry kierowniczej oraz współdziałanie ze służbami, inspekcjami i strażami.

Po zmianach przepisów prawnych ćwiczenia z zakresu spraw obronnych odbywać się będą raz na trzy lata.