Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLV sesji zwyczajnej w dniu 30 czerwca 2022 r.

Załączniki