Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy gen. Świerczewskiego i ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Miłakowie

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały Nr VIII/45/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miłakowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2015r. poz. 1834), w dniach 10.04.2017 r. – 16.05.2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Gen. Świerczewskiego i ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Miłakowie.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnej, za pośrednictwem ankiet konsultacyjnych imiennie udostępnionych właścicielom nieruchomości przy ul. Gen. Świerczewskiego i na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie, pełnoletnim osobom zameldowanym przy ul. Gen. Świerczewskiego i na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przy ul. Gen. Świerczewskiego i na Osiedlu XXX-lecia PRL w Miłakowie (ankiety udostępniane były w terminie od 10.04.2017 r. do 14.04.2017 r.).

Łącznie na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewidencji ludności oraz danych z CEIDG zakwalifikowano do udziału w konsultacjach dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Miłakowie 542 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, do udziału w konsultacjach dotyczących zmiany nazwy ul. Gen. Świerczewskiego w Miłakowie 95 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze

W konsultacjach społecznych w sprawie zmiany ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Miłakowie wzięło udział 29 osób fizycznych, część ankiet zawierała kilka propozycji.

Propozycje nowej nazwy dla ul. Osiedla XXX-lecia PRL w Miłakowie to:

 1. Osiedle Słoneczne – 7 osób.
 2. Osiedle Kolorowe – 9 osób.
 3. Osiedle XXX – Lecia RP – 2 osoby.
 4. ul. Osiedlowa – 1 osoba.
 5. ul. Miła – 1 osoba.
 6. ul. Brzozowa – 1 osoba.
 7. ul. Zielona – 1 osoba.
 8. Osiedle Gnuszyn – 1 osoba.
 9. Osiedle Warmińskie – 9 osób.
 10. Osiedle Księdza Jerzego Popiełuszki – 3 osoby.
 11. Osiedle Pogodne – 5 osób.
 12. Osiedle Duże – 5 osób.

Spośród złożonych ankiet 3 zawierały propozycję Osiedle XXX-lecia, 2 osoby zwróciły ankiety bez propozycji nowej nazwy.

 

W konsultacjach społecznych w sprawie zmiany ul. Gen. Świerczewskiego w Miłakowie wzięło udział 61 osób fizycznych.

Propozycje nowej nazwy dla ul. Gen. Świerczewskiego w Miłakowie to:

 1. ul. Miła – 55 osób.
 2. ul. Napoleońska – 2 osoby.
 3. ul. Pana Tadeusza – 2 osoby.
 4. ul. Główna – 1 osoba.
 5. ul. Czesława Zielińskiego – 1 osoba.