Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLIV sesji nadzwyczajnej w dniu 20 czerwca 2022 r.

Załączniki