Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLIII sesji zwyczajnej w dniu 2 czerwca 2022 r.

Załączniki