Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLII sesji nadzwyczajnej w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Załączniki