Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XLI sesji zwyczajnej w dniu 29 marca 2022 r.

Załączniki