Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XL sesji zwyczajnej w dniu 8 lutego 2022 r.

Załączniki