Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na rok 2022

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Ochrona środowiska - Azbest
Wersja z dnia

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na rok 2022

Burmistrz Miłakowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dniem 23 maja 2022r. uruchamia nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu. Beneficjentami konkursu mogą być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Dofinansowaniem objęte będą:

  1. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  2. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie właściciele nieruchomości mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina Miłakowo informuje, że inwestor musi wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia poszycia dachowego na własny koszt, a Fundusz pokryje wyłącznie koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów i wyrobów zawierających azbest. Podkreślić należy, że Gmina Miłakowo przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na usunięcie azbestu, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie skompletowanie dokumentów i wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski do realizacji w roku 2022 należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, w terminie do 19.05.2022r. do godz. 15:00, pok. Nr 15, listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w roku 2022 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Miłakowo dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Druki wniosków dostępne w siedzibie Urzędu w pok. Nr 1 lub 2 oraz na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu/, w zakładce Ochrona środowiska – Azbest.

Wszelkie  informacji dotyczące realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. Nr 1 lub 2, tel. kont. (89) 757 8345 lub (89) 757 8342.

 

Załączniki