Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV - dz . nr 57 i 3427, ob. Boguchwały

Załączniki