Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-44/22 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2022 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości sfinansowania przez Gminę Miłakowo deficytu budżetu w wysokości 3 969 805,50 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Załączniki