Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-43/22 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2022 r.

Pozytywne zaopiniowanie prawidłowości planowanej na 2022 r. kwoty długu Gminy Miłakowo.

Załączniki