Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXIX sesji zwyczajnej w dniu 30 grudnia 2021 r.

Załączniki