Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXVIII sesji zwyczajnej w dniu 21 grudnia 2021 r.

Załączniki