Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXVII sesji zwyczajnej w dniu 30 listopada 2021 r.

Załączniki