Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXVI sesji zwyczajnej w dniu 28 października 2021 r.

Załączniki