Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXV sesji zwyczajnej w dniu 28 września 2021 r.

Załączniki