Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXIV sesji nadzwyczajnej w dniu 26 sierpnia 2021 r.

Załączniki