Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXIII sesji nadzwyczajnej w dniu 14 lipca 2021 r.

Załączniki