Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXII sesji zwyczajnej w dniu 24 czerwca 2021 r.

Załączniki