Eksperyment nowym modelem lekcji

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Realizowane projekty
Wersja z dnia

Eksperyment nowym modelem lekcji

Projekt „Eksperyment nowym modelem lekcji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania : RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy RPWM RPWM.02.02.01.-28-0192/16-00 zawartej w dniu 05.01.2017 r. w Olsztynie pomiędzy:

a) Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM, w imieniu którego działają:

  • Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

b) Gminą Miłakowo z siedzibą w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo reprezentowanym przez:

  • Pana Aleksandra Gawryluka – Burmistrza Miłakowa

przy kontrasygnacie

  • Pani Anny Marii Maśnik - Skarbnika Gminy.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 170 uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, poprzez udział w różnych formach edukacji z wykorzystaniem wyposażenia i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w oparciu o nowe kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu.

Projekt realizowany jest od 01.01.2017 do 30.11.2018r..