Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXXI sesji zwyczajnej w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Załączniki