Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXX sesji zwyczajnej w dniu 25 marca 2021 r.

Załączniki