Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na XXIX sesji zwyczajnej w dniu 25 lutego 2021 r.

Załączniki