Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o zimowym utrzymaniu w sezonie 2021/2022

Na terenie miasta i gminy Miłakowo zlokalizowane są drogi publiczne zaliczone do trzech kategorii:

 

Drogi wojewódzkie

Za utrzymanie i administrowanie dróg oraz chodników wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Miłakowo odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Przez teren miasta i gminy Miłakowo przebiegają następujące drogi wojewódzkie:

 • dr. nr 528 – Orneta – Miłakowo – Morąg,

 • dr. nr 593 – Miłakowo – Dobre Miasto – Jeziorany – Lutry - Reszel

W sprawie zimowego utrzymania dróg i chodników należy kontaktować się pod wskazane numery telefonów:

 1. Telefon kontaktowy w godzinach pracy Rejonu Dróg w Elblągu (700 – 1500): 55 230 69 71

 2. Telefon dyżurny RDW: 55 230 69 74

 3. Telefony dyżurne w Obwodach Drogowych:

 • Obwód Drogowy Elbląg - 55 230 69 77, 55 237 01 08, 606 326 726

 • Obwód Drogowy Morąg - 89 757 39 00, 606 325 825

 • Obwód Drogowy Pieniężno - 55 243 60 58, 604 186 278

 

Drogi powiatowe

Za utrzymanie i administrowanie dróg oraz chodników powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Miłakowo odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Przez teren miasta i gminy Miłakowo przebiegają następujące drogi powiatowe:

 • dr. nr 1162N - Miłakowo – ul. Daszyńskiego przez Gudniki,

 • dr. nr 1164N - Ząbrowiec – Lesiska – Miejski Dwór (dr. P 1162N),

 • dr. nr 1166N - Strużyna Warkałki

 • dr. nr 1168N - Miłakowo – ul. Topolowa przez Polkajny

 • dr. nr 1170N - Stare Bolity – Książnik – Niegławki

 • dr. nr 1193N - dr. nr 1162N – Warkałki – dr. woj. nr 528

 • dr. nr 1195N – Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały

 • dr. nr 1199N – Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty

 • dr. nr 1201N – Miłakowo – ul. Przemysłowa przez Mysłaki, Bieniasze

 • dr. nr 1401N – dr. woj. nr 593 – Raciszewo – Kalisty – Gołogóra

 • dr. nr 1920N – dr. woj. nr 528 – Stolno

 • dr. nr 1959N – Pityny – Włodowo

Dyżury zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Miłakowo pełnione są w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie, w godz. od 400 do godz. 1200, pod numerem telefonu 89 642 31 67. W celu skontaktowania się z osobą pełniącą dyżur zimowego utrzymania dróg powiatowych w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Morągu należy dzwonić w dni robocze: 89 757 23 51 (w godz. 400-1500) lub do Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu: 660 422 564 (po godz. 1500), w dni wolne od pracy: 89 757 23 51 (w godz. 400-1200) lub do Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu: 660 422 564 (po godz. 1200)

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Miłakowo świadczyć będą Firmy:

 1. Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane Marek Gołębiewski, Bramka 2A, 14-300 Morąg

 2. Usługi Transportowe Wanda Gołębiewska, ul. Klonowa 10, 14-300 Morąg

 

Drogi gminne

Za utrzymanie i administrowanie dróg oraz chodników gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Miłakowo oraz chodników powiatowych zlokalizowanych w Miłakowie przy ul. Daszyńskiego i Przemysłowej odpowiedzialna jest Gmina Miłakowo.

W sprawie zimowego utrzymania dróg i chodników należy kontaktować się pod wskazane numery telefonów:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530, tel. 89 757 83 35

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych oraz chodników powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Miłakowo świadczyć będzie Firma:

 1. ROELGATO Usługi Rolnicze Robert Udała, Polkajny 4, 14-310 Miłakowo

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU CHODNIKÓW

 

Niezależnie od powyższego informujemy również, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1579 z poźn. zm.), obowiązek:

 

 • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do właścicieli nieruchomości

 • właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych