Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-375/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 r.

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Miłakowo na 2022 r.

Załączniki