Wersja obowiązująca z dnia

Komisje Rady Miejskiej

 Komisja Rewizyjna

 1. Henryk Kuszpit - Przewodniczący Komisji;
 2. Lidia Arciszewska;
 3. Aneta Machnyk;
 4. Justyna Gołębiewska-Farys;
 5. Henryk Zalewa.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 1. Justyna Gołębiewska-Farys - Przewodnicząca Komisji;
 2. Marta Gromek;
 3. Henryk Kuszpit;
 4. Andrzej Nagraba;
 5. Ewa Stec;
 6. Hanna Walczyk.

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów

 1. Hanna Walczyk - Przewodnicząca Komisji;
 2. Marta Gromek;
 3. Aneta Machnyk;
 4. Andrzej Nagraba;
 5. Jan Obiała;
 6. Zbigniew Opoka;
 7. Józef Pełka;
 8. Roman Proć;
 9. Ewa Stec;
 10. Mirosław Stryjek;

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Zbigniew Opoka – Przewodniczący Komisji;
 2. Lidia Arciszewska;
 3. Roman Proć
 4. Henryk Zalewa.