Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO-IV-0120-143/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłakowo za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.